Ziekmelden/verlof

Als uw kind niet naar school kan komen, vragen wij u om dit voor schooltijd te melden (8.00 uur – 8.15 uur).

Dit geldt voor alle gevallen van afwezigheid, ziekte, huiselijke omstandigheden enzovoort. Het melden gebeurt alleen telefonisch, via 010 290 80 60.

Verlof

In bijzondere omstandigheden kunt u verlof voor uw kind aanvragen buiten de schoolvakanties om. Hiervoor gelden wettelijke regels. De directie mag het verlof, binnen die regels, toekennen tot 10 dagen. Bij een langer verlof neemt de leerplichtambtenaar een besluit. Verlof mag bijvoorbeeld worden toegekend bij huwelijk of overlijden van directe familie. Vakantieverlof mag alleen toegekend worden als het beroep van de ouders het niet toelaat om in een schoolvakantie met het gezin op vakantie te gaan.  

Extra verlof dat te maken heeft met goedkoper reizen mag niet worden toegekend. Voor de precieze regels kunt u onze schoolgids raadplegen. Een verlofformulier kunt u bij de conciërge afhalen.