Ons verhaal

Vanaf dit schooljaar, 2023-2024, is Blijvliet een kindcentrum. Op deze manier werken de basisschool en de opvang (peuterschool en BSO) samen als één organisatie.

Op Blijvliet werkt één team samen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Er is een vloeiende, doorgaande lijn van baby’s, peuters naar de basisschool. Zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Wanneer ontwikkelen en leren met één gedeelde pedagogische en leerzame visie samengaan, krijg je een nog krachtigere organisatie. Eén organisatie! Kinderen ontwikkelen hun talenten het beste in een veilige omgeving; de hele dag door. ‘Het kind centraal!’

Ook voor ouders is Blijvliet één organisatie. Er is een ‘gezamenlijke’ website, app en één telefoonnummer. Daarnaast is er één actieve, gemeenschappelijke KC-raad (kindcentrum-raad). Ouders zijn nauw betrokken, hebben inspraak en zijn ambassadeurs van het kindcentrum.

De missie ‘worden wie je bent’ is een belofte die volledig wordt waargemaakt. Elk kind op Blijvliet krijgt de ingrediënten en mogelijkheden om uit te groeien tot een volwaardige Rotterdamse wereldburger!

Wie zijn we

Kindcentrum Blijvliet heeft een openbare identiteit. Dit betekent dat wij onderwijs en opvang bieden aan ieder kind, ongeacht geloof, achtergrond of geaardheid. De school is gevestigd in een uniek schoolgebouw uit 1918 en staat op een levendige en multiculturele plek in de wijk Hillesluis, deelgemeente Feijenoord.

Hillesluis is volop in beweging. Zo wordt er gerenoveerd en gebouwd in onze wijk.

Op dit moment bezoeken ongeveer 300 kinderen Blijvliet; van de ukkiegroepen tot en met groep 8. Verdeeld over zo’n 20 nationaliteiten, uit alle windstreken van de wereld.

Onze basisschool valt onder het bestuur van Stichting BOOR, een van de grootste onderwijsbesturen in het land. Stichting BOOR draagt zorg voor de kwaliteit van het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Rotterdam.

De opvang (peuterschool en BSO) valt onder de ‘HefGroep-KindeRdam’.

Meer te weten komen over ons team? Ga dan naar onze teampagina.

Samenwerking met specialisten

Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werker is Mariska Broekhoff; voor de peuters tot en met groep 8.

Als schakel tussen thuis, school en de buurt maakt de schoolmaatschappelijk werker de hulpvraag duidelijk. Ook begeleidt zij het kind en de ouders, leerkrachten en IB’ers bij het zoeken naar een oplossing. En als ‘veilige haven’ is de schoolmaatschappelijk werker van onschatbare waarde voor kinderen die ergens mee zitten en onvoldoende gezien en gehoord worden. Want dat is de kracht van de schoolmaatschappelijk werker: zij is bereikbaar, straalt vertrouwen en openheid uit en volgt vanuit haar werkplek binnen de school een kind langere tijd.

U kunt zelf contact met onze Mariska Broekhoff opnemen of de school adviseert u contact op te nemen met haar. Mariska is te bereiken op het algemene telefoonnummer van de school via 010 290 80 60 of via mariska.broekhoff@smwr-rijnmond.nl.

In Balans Oefentherapie

Ieder kind beweegt veel en vaak. Het kan zo zijn dat niet alle bewegingen even makkelijk uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld aankleden, veters strikken, leren fietsen, het evenwicht bewaren, leesbaar schrijven, een bal vangen en gooien, zwemmen, klimmen en klauteren.

Door goed te bewegen kan een kind makkelijker en beter leren schrijven, rekenen en lezen. Kindcentrum Blijvliet vindt het daarom ook heel belangrijk hoe een kind zich beweegt en werkt nauw samen met In Balans Oefentherapie. Oefentherapie wordt hier op school gegeven. Het wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Logopedie

Als de taalontwikkeling bij uw jonge kind nog achterloopt, helpen de logopedisten graag. Zij kijken dan naar de communicatieve voorwaarden (oogcontact, beurtgedrag, imitatie, luisterhouding en concentratie). Maar ondersteunen u ook als ouder in het contact maken met uw kind om zo de taalontwikkeling zo goed mogelijk te verbeteren.

Ook bij oudere kinderen kan het zo zijn dat de taalontwikkeling wat extra aandacht nodig heeft. Kinderen kunnen gefrustreerd raken doordat zij zich niet goed kunnen uiten, begrijpen opdrachten niet altijd goed of hebben moeite met het maken van zinnen.

Als u merkt dat uw kind zich minder goed kan uiten dan leeftijdgenootjes of taal minder goed lijkt te begrijpen dan anderen, helpt logopedie misschien.

Logopediepraktijk Rotterdam-Zuid heeft een praktijk op Blijvliet. Twee logopedisten werken op vrijdag in ons kindcentrum.

Wijkteam (en schoolzorgteam)

In jeugd gespecialiseerde wijkteammedewerkers werken vanuit de school. Dat doen ze minimaal vier uur per week. Zo zijn zij goed aanspreekbaar voor de zorgprofessionals in de school en voor de ouders die hulp zoeken voor hun kind of situatie.

De wijkteammedewerker maakt deel uit van het schoolzorgteam. Hij werkt in dit team samen met de schoolmaatschappelijk werker, intern begeleider, contactpersoon van het samenwerkingsverband en mogelijk andere zorgprofessionals.