Schooltijden

Om 8.15 uur gaan de deuren van de school open en om 8.30 uur starten de lessen.

Op woensdag eindigen de lessen voor alle groepen om 12.30 uur. Op de andere dagen gaan de kleutergroepen (groepen 1 en 2) tot 15.00 uur naar school en vanaf groep 3* tot 16.00 uur.

Alle kinderen eten op school. Ochtendpauzes vinden plaats onder leiding van de eigen leerkracht. Buitenspelen na de lunch vindt plaats onder de leiding van overblijfouders en pedagogisch medewerkers. Er wordt ‘begeleid spel’ aangeboden.

*Omdat de dagen voor de kinderen uit de groepen 3 en 4 erg lang zijn, willen we de kinderen en de ouders de mogelijkheid geven om in te schrijven voor een activiteit. Ouders kunnen er ook voor kiezen dat het kind om 15.00 uur uit is. Dit geldt dus alleen voor de groepen 3 en 4. 

Halen en brengen van uw kind  

’s Morgens gaat de buitendeur aan de zijde van de Hillevliet om 8.15 uur open. De les begint om 8.30. Zorg ervoor dat u op tijd bent. Wij registeren het te laat komen als ongeoorloofd. Hierin werken we nauw samen met Bureau Leerplicht.  

Bij de kleutergroepen kunnen ouders tweemaal per week tot 8.45 uur meespelen. Vanaf groep 4 is het niet meer de bedoeling dat ouders hun kinderen naar de klas brengen. Als de lessen om 16.00 uur eindigen, kan het enkele minuten duren voor de kinderen buiten zijn.