Groepsindeling

Op Kindcentrum Blijvliet hebben wij op dit moment 10 groepen. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen. Er wordt afgeweken van de maximale groepsgrootte wanneer de zorgzwaarte in de groep dermate hoog is, dat wij genoodzaakt zijn dit aantal naar beneden bij te stellen. Hieronder vind u een overzicht van onze groepen. Op dit moment zitten al onze groepen vol. 

Groep 1A
Groep 1B 
Groep 2A 
Groep 2B 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 4/5  
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7 
Groep 8  

Heeft u interesse in onze school en wilt u een rondleiding? Of wilt u uw kind aanmelden? Op de pagina aanmelden vind u alle informatie.