Ouders

Ouders en de school voeden samen de kinderen op in een open en respectvolle sfeer. Om dit zo optimaal mogelijk te doen, is een goede communicatie tussen ouders en de school essentieel.

Naast het startgesprek zult u op basis van de afspraken hierbij regelmatig contact hebben met de leerkracht van uw kind. Op deze manier kunnen wij samen met u uw kind ondersteunen bij het onderwijsproces. Driemaal per schooljaar ontvangt u een rapport over de vorderingen van uw kind. Ook dan wordt er een gesprek met u gevoerd. Uw kind is ook van harte welkom bij het rapportgesprek. Voor het laatste gesprek wordt u, indien nodig, door de leerkracht uitgenodigd. U kunt uiteraard zelf ook een gesprek aanvragen.

Op Blijvliet is een grote groep ‘vrijwillige ouders’ actief die ondersteunen bij de tussenschoolse opvang en die allerlei hand-en-spandiensten verrichten. Soms is er hulp nodig bij activiteiten. Denk hierbij aan het begeleiden van uitstapjes, sporttoernooien en andere buitenschoolse activiteiten. Via de leerkracht of medewerker ouderbetrokkenheid worden ouders hiervoor benaderd.