Ouderbetrokkenheid

Wij, het team van Kindcentrum Blijvliet, willen u als ouders betrekken bij het onderwijs aan uw kind(eren). U bent onze belangrijkste partner als het gaat om het onderwijs aan en de begeleiding van uw kind(eren).

Naast de geplande start- en rapportgesprekken houden we graag de lijntjes kort tussen ouders en school. Via de Parro-app kunt u communiceren met de leerkracht; een persoonlijke afspraak is uiteraard altijd te maken.

Onze medewerker ouderbetrokkenheid, Sabah Arab, kan u vertellen welke activiteiten we inzetten voor ouders om hun kind(eren) te ondersteunen in hun schoolloopbaan.

Op maandag- en woensdagochtend is tussen 8.30 en 9.30 uur de mogelijkheid om koffie of thee te drinken en met Sabah te spreken over welke activiteiten er op school plaatsvinden in die schoolweek.