Basisschool

Cultuur en talentontwikkeling op Blijvliet

Leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun talenten op Kindcentrum Blijvliet. Dit kan een talent zijn voor taal, rekenen-wiskunde of lezen. Maar ook voor beeldende vorming, techniek, muziek, sport of dans. Door de uitgebreide dagprogrammering werken we nog beter aan de talentontwikkeling van de kinderen. 

Voor alle leerlingen geldt dat zij tijdens het schooljaar een bezoek brengen aan de kinderboerderij, een museum of theater. In ons cultuurbeleidsplan vindt u hierover veel meer informatie. 

We zijn trots dat vaste vakdocenten op onze school werken voor de vakken: 

 • beeldend  
 • techniek 
 • muziek (IKEI) 
 • gymnastiek (Lekker Fit!) 
 • theater (Hofplein Rotterdam)

IKEI (Ieder Kind een Instrument)

Blijvliet is officieel een ‘IKEI-school’. IKEI houdt in: 

 • Wekelijks muziekles voor de groepen 1 t/m 6. 
 • Via muziek sociale eigenschappen ontwikkelen. 
 • Vanaf groep 5 een instrument leren bespelen. 
 • Groots eindoptreden met professioneel Rotterdams orkest.

Rekenfaculteit

Blijvliet werkt intensief samen met ‘de rekenfaculteit’. Groep 7 is gekoppeld aan de rekenfaculteit. 

De kernonderdelen zijn: 

 • Eén tutor (hbo-opgeleid en getrainde kracht) geeft aan twee leerlingen 4 uur per week (extra) rekenles. 
 • De lessen vinden plaats onder schooltijd en worden volledig afgestemd met de leerkracht van de groep. 
 • De tutoren stemmen de lesinhoud af op de kinderen. 
 • Iedereen kan leren rekenen; van fouten maken, leer je. 
 • Ouders worden nauw betrokken bij de rekenfaculteit.