Dagprogrammering

Blijvliet en de Children’s Zone Hillesluis

De Children’s Zone is een onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Voor het onderwijs betekent dit dat we 10 uur per week extra naar school gaan. We noemen dit ‘dagprogrammering’. Het doel hiervan is:  

  • meer tijd voor taal en rekenen; 
  • een brede ontwikkeling waardoor schoolprestaties verbeteren en kinderen beter zijn voorbereid op de toekomst.

De kleutergroepen zijn om 15.00 uur uit. Vanaf groep 3 gaan de kinderen tot 16.00 uur naar school. De groepen 3 en 4 kunnen intekenen voor een extra activiteit. De hogere groepen hebben een vastgesteld rooster. 

Tussen de middag wordt voor alle groepen ‘begeleid spel’ aangeboden. Hiervoor zijn, naast de overblijfouders, extra pedagogisch medewerkers aangesteld. Op deze manier zorgen we voor een veilig en sportief half uurtje per dag. 

De vakken die genoemd worden bij ‘cultuur en talentontwikkeling op Blijvliet’ worden door de hele schooldag heen ingeroosterd.  

Tussen 15.00 en 16.00 uur worden deze lessen aangevuld met de volgende activiteiten: judo, karate, muziek, Wereldwijzer (godsdienstlessen), debatteren, huiswerkbegeleiding en media. Ook werken we samen met Mentoren op Zuid. Studenten van de Hogeschool Rotterdam worden dan gekoppeld aan leerlingen en werken aan specifieke doelen.