Onze school
Leerlingenraad

Leerlingenraad

De belangrijkste doelstelling van de leerlingenraad
De kinderen worden gestimuleerd na te denken over- en zich in te zetten voor de school. Ze leren om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten en belangen en denken mee over het schoolbeleid. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op de plannen van het team. Kinderen leren door mee te doen in een raad, dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen en een voortrekkersrol innemen in hun eigen klas. De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc.

Hoe functioneert de raad?
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt een nieuwe samenstelling van de raad gekozen. Kinderen stellen zichzelf verkiesbaar (of herkiesbaar). Hier gaat een verkiezingscampagne aan vooraf in de klas. Het gaat hier om de leerlingen van de groep 5 t/m 8. De leerlingenraad vergadert gedurende het schooljaar eenmaal per 6 weken, maximaal een uur, na schooltijd. De directie coördineert/structureert de vergadering en begeleidt de uitwerking van de besluiten.

Terug