Leerlingenraad

Leerlingenraad

De belangrijkste doelstelling van de leerlingenraad

De kinderen worden gestimuleerd na te denken over- en zich in te zetten voor de school.
Ze leren zo (beter) om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten en belangen.
De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.
Als aanvulling op de plannen van het team. Kinderen leren door mee te doen in een raad, dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.
De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc.

Hoe functioneert de raad?

Vanaf volgend schooljaar wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe samenstelling van de raad gekozen. Kinderen stellen zichzelf verkiesbaar. Hier gaat mogelijk een verkiezingscampagne aan vooraf in de klas.
 
De kinderen hebben kiezen een vaste voorzitter en notulist. 
 
De leerlingenraad vergadert gedurende het schooljaar eenmaal per maand, maximaal een uur, tijdens schooltijd. De directie coördineert/structureert de vergadering en begeleidt de uitwerking van de besluiten.

Terug

Hillevliet 96

3074 KD Rotterdam

010-2908060

info@nullblijvliet.nl