Onze school
Basisschool

Basisschool

Blijvliet, worden wie je bent! 

Blijvliet heeft een openbare identiteit. Dagelijks bezoeken ongeveer 250 kinderen Blijvliet. Die kinderen zijn afkomstig uit heel verschillende culturen, spreken van huis uit verschillende talen en hebben verschillende nationaliteiten. Natuurlijk zijn op Blijvliet alle kinderen, ongeacht geloof, afkomst of huidskleur van harte welkom.

We vinden het heel belangrijk dat al die verschillende kinderen zich veilig voelen en gewaardeerd voelen. Op Blijvliet is daarom respect voor andere levensovertuigingen het uitgangspunt. Niet apart maar samen! We vinden dat kinderen met plezier naar Blijvliet moeten gaan, omdat dat een voorwaarde is om je zo goed mogelijk te ontwikkelen.

  • Goed onderwijs voor kinderen van 2 t/m 12 jaar
  • Uitstekende ondersteuning
  • Een veilige plek waar we ons thuis voelen
  • Betekenisvol leren
  • Kunst, sport en gezondheid
  • Engels voor alle kinderen
  • Klaar voor de toekomst


Hier
 vindt u de resultaten van het onderwijs op Blijvliet. Verder vindt u ook nog informatie over de opbouw van ons team, de ontwikkeling van het leerlingenaantal, een overzicht van de groep 8-adviezen voor het VO en andere belangrijke schoolinformatie.

Rapport Inspectie van het Onderwijs

Terug