Basisschool

Basisschool

  • Goed onderwijs voor kinderen van 2 t/m 12 jaar
  • Uitstekende ondersteuning
  • Een veilige plek waar we ons thuis voelen
  • Betekenisvol leren
  • Kunst, sport en gezondheid
  • Engels voor alle kinderen
  • Klaar voor de toekomst

Blijvliet is ontstaan uit een fusie tussen De Zonnehoek, obs Blijvliet en peutergroepen van Peuter&Co op 1 augustus 2016.

Blijvliet heeft een openbare identiteit. Dagelijks bezoeken ongeveer 350 kinderen Blijvliet. Die kinderen zijn afkomstig uit heel verschillende culturen, spreken van huis uit verschillende talen en hebben verschillende nationaliteiten. Natuurlijk zijn op Blijvliet alle kinderen, ongeacht geloof, afkomst of huidskleur van harte welkom.

We vinden het heel belangrijk dat al die verschillende kinderen zich veilig voelen en gewaardeerd voelen. Op Blijvliet is daarom respect voor andere levensovertuigingen het uitgangspunt. Niet apart maar samen! We vinden dat kinderen met plezier naar Blijvliet moeten gaan, omdat dat een voorwaarde is om je zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Basisschool Blijvliet is onderdeel van stichting BOOR.

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zijn er 82 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.

stichtingboor.nl

 

 

Terug

Hillevliet 96

3074 KD Rotterdam

010-2908060

info@nullblijvliet.nl