Nieuws
Herinnering ouderbijdrage 2017-2018

Herinnering ouderbijdrage 2017-2018

Donderdag 23 november 2017

Beste ouders/verzorgers,

De dure decembermaand staat weer voor de deur.
Op dit moment missen wij nog, van een groot aantal ouders, de ouderbijdrage.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit zo spoedig mogelijk over te maken?
De ouderbijdrage is inclusief het schoolreisje.

U kunt de bijdrage van €42,50 per kind overmaken op:

NL13 INGB 0006 7216 92
t.n.v. Stg. Vrienden van Blijvliet
omschrijving: naam van uw kind + groep

Contant betalen kan natuurlijk ook op school.

Als er ouders zijn die problemen hebben met de betaling, bespreek dit dan met de directie.

 

 


Terug