Herinnering ouderbijdrage 2017-2018

Herinnering ouderbijdrage 2017-2018

Donderdag 23 november 2017

Beste ouders/verzorgers,

De dure decembermaand staat weer voor de deur.
Op dit moment missen wij nog, van een groot aantal ouders, de ouderbijdrage.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit zo spoedig mogelijk over te maken?
De ouderbijdrage is inclusief het schoolreisje.

U kunt de bijdrage van €42,50 per kind overmaken op:

NL13 INGB 0006 7216 92
t.n.v. Stg. Vrienden van Blijvliet
omschrijving: naam van uw kind + groep

Contant betalen kan natuurlijk ook op school.

Als er ouders zijn die problemen hebben met de betaling, bespreek dit dan met de directie.

 

 


Terug

Hillevliet 96

3074 KD Rotterdam

010-2908060

info@nullblijvliet.nl