Nieuws
Thema-avond voor vaders

Thema-avond voor vaders

Dinsdag 30 oktober 2018

Graag nodigen we u uit voor een thema-avond op:

Datum:   woensdag 7 november 2018

Waar:      Basisschool Blijvliet                   

Tijd:        19.00 uur – 20.15  uur

                Inlooptijd:  vanaf 18.45  uur

Blijvliet, ouderconsulent en de schoolmaatschappelijk werker willen verder gaan met het organiseren van thema-avonden voor vaders.

Jongerenwerk Op Zuid(JOZ) is uitgenodigd voor een praatje over hun werk. 

Het thema is:

Wat doet  Jongerenwerk Op Zuid.

De jongerenwerkers gaan met vaders in gesprek over wat zij allemaal tegenkomen in de wijk en welke rol de vaders daarbij kunnen spelen.

Kom kennis en ervaringen uitwisselen met andere vaders en de jongerenwerkers.

Het is belangrijk dat wij weten op hoeveel vaders wij kunnen rekenen. Daarom verzoeken wij vriendelijk om het antwoordstrook in te vullen en aan uw kind mee te geven voor de leerkracht.

Voor informatie kunt u bij:

Rubelto Baker, schoolmaatschappelijk werker of de ouder consulente, mevrouw  Sabah Arab.


Terug