Nieuws
Nieuwe bankrekening Vrijwillige Ouderbijdrage

Nieuwe bankrekening Vrijwillige Ouderbijdrage

Maandag 13 maart 2023

Vanaf deze maand kunt u de ouderbijdrage niet meer overmaken naar onze ING rekening.
Hiervoor in de plaats hebben wij een nieuwe bankrekening.

De vrijwillige ouderbijdrage, dit schooljaar, is nog steeds €42,50 per leerling.
Dit bedrag is inclusief het schoolreisje waar wij weer druk mee bezig zijn.

De ouderbijdrage kunt u nu overmaken op:


NL94 BUNQ 2032 0516 64
tnv Stichting BOOR / obs Blijvliet

Vergeet niet de naam van uw kind en de groep hierbij te vermelden!


Terug