Nieuws

Ouderbijdrage

Donderdag 9 september 2021

EINDELIJK!! Binnenkort gaan wij weer met schoolreis.
Hiervoor vragen wij u de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar 2021-2022, vóór 17 september, over te maken op:

Stichting Vrienden van Blijvliet
NL13 INGB 0006721692

onder vermelding van de naam van het kind en de groep.

Vorig jaar konden wij niet op schoolreis.
Heeft u vorig schooljaar de volledige ouderbijdrage van €42,50 betaald?
Dan hoeft u voor dit schooljaar maar €17,50 te betalen.

Het schoolreisje kost €25. Bent u bekend bij Stichting Meedoen in Rotterdam?
Dan kunt u bij onze administratie de factuur krijgen en de aanvraag indienen bij Stichting Meedoen.

Heeft u hier nog vragen over? Dan kunt u terecht bij Sabah of Jeannette.


Terug