Nieuws

laatste coronanieuws

Dinsdag 5 januari 2021

Beste ouders/verzorgers,

Het online thuisonderwijs is opgestart. Hier en daar was het best lastig om goed in te kunnen loggen. We hopen dat de meeste problemen zijn verholpen.

Het is echt de bedoeling dat er thuis ingelogd wordt op de tijden die de leerkracht aangeeft. En dat het maakwerk wordt gedaan. We werken thuis, maar we hebben wel echt school. Kinderen die niet meedoen met de lessen moeten we 'ongeoorloofd afwezig' melden. Ouders, wilt u er dus op toezien dat uw kinderen de lessen volgen?

Morgen is er weer een uitdeelmomentje. De tijden staan in de vorige nieuwsbrief. Ouders moeten, net als voor de vakantie, buiten het hek blijven wachten. Helaas, het is nog niet anders.

Graag tot morgen!

Team Blijvliet


Terug