Dagprogrammering

Dagprogrammering

De Children’s Zone is een onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Voor het onderwijs betekent dit dat we 10 uur per week extra naar school gaan. We noemen dit ‘dagprogrammering’. Het doel hiervan is:

-meer tijd voor taal en rekenen;

-een brede ontwikkeling waardoor schoolprestaties verbeteren en kinderen beter zijn voorbereid op de toekomst.

De kleutergroepen gaan vier uur extra naar school. Pedagogisch Medewerkers geven extra ondersteuning. Zo zijn er ‘meer handen in de klas’. Ook krijgen de kleuters ‘Schrijfdans’ aangeboden.

Tussen de middag wordt er voor alle groepen ‘begeleid spel’ aangeboden. Hiervoor zijn, naast de overblijfouders, extra Pedagogisch Medewerkers aangesteld. Op deze manier realiseren we een veilig en sportief half uurtje per dag.

Tussen 15.00 en 16.00 uur worden verschillende activiteiten aangeboden door vakdocenten.  Voorbeelden van activiteiten die we aanbieden: extra gym, judo, karate, muziek, techniek, beeldend, theater, huiswerkbegeleiding en media.