Dagprogrammering

Dagprogrammering

Onze school ligt in de “Childrens Zone”, een onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Voor het onderwijs betekent dit ‘leertijduitbreiding’. Nu draaien we tien uur per week extra; veel extra tijd voor taal en rekenen.
Dit is overeengekomen met het Rijk, de Gemeente en de schoolbesturen. Het doel is: brede ontwikkeling waardoor schoolprestaties verbeteren en kinderen beter zijn voorbereid op de toekomst. Deze uren zijn verplicht omdat ze binnen de nieuwe schooltijden vallen.

Blijvliet gaat die extra vier uren als volgt invullen:

Kleuters (groepen 1 en 2)

 • kleuters hebben nu al (net als alle andere groepen) 6 uur extra.
 • Dat blijft!
 • wel “intensivering”: (extra handen in de klas door inzet pedagogisch medewerkers) en Schrijfdans (dit wordt later uitgelegd).


Programma tussen de middag

We gaan, naast de overblijfouders, extra Pedagogisch Medewerkers inzetten om
“begeleid spel” aan te bieden. De voordelen daarvan zijn:

 • spelontwikkeling (Lekker Fit)
 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • rustiger, veiliger, minder ruzie, goede start van de middag
 • 4x een half uur (= 2 uur) mag meegeteld worden als leertijd.


Programma tussen half 4 en half 5 (groepen 3 t/m 8)

Er moeten nog twee uren worden ingevuld. Dat gaan we zo doen:

 • 2x per week extra aanbod tussen half 4 en half 5
 • woensdagmiddag blijft vrij
 • op maandagen, dinsdagen, donderdagen, vrijdagen worden extra lessen gegeven
 • kinderen (samen met ouders) kiezen zelf 2 activiteiten (de kinderen gaan dus 2x per week tot half 5 naar school en 2x per week tot half 4)
 • een blok loopt van vakantie tot vakantie (dus ongeveer 7 weken). Daarna kunnen kinderen weer andere activiteiten kiezen.


We hebben een gevarieerd aanbod waar kinderen per blok uit kunnen kiezen.

U kunt hier inloggen en de keuze van uw kind(eren) maken.