Ouders
Inschrijven

Inschrijven

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Bij ons is uw kind welkom op de peutergroepen vanaf 2 jaar. De meeste kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waarop ze naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen leren en vinden het l...

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Met ouderbetrokkenheid wordt de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind(eren) bedoeld. Het is de bedoeling dat u als ouder op de hoogte van de lessen die uwkinderen volgen en weten hoe u ze kunt ondersteunen bij het leren van de stof. U st...

Lees verder

MR

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Via de MR van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag g...

Lees verder

Oudercommissie Peuters

Wilt u ook meepraten en meedenken over alles wat er op de peuterschool gebeurt? Geef u dan op als lid van de oudercommissie van de peuterschool.Wat doet een oudercommissie?De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en behartigt de belangen van alle oude...

Lees verder