Ouders

MR

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Via de MR van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel.

De MR van onze school heeft zes leden; drie ouders en drie vanuit het team. De directie is vaak adviserend aanwezig. De MR vergadert minimaal 5 keer per jaar. Als ouder kunt u, op afspraak, deze openbare vergaderingen bijwonen.

Vergaderdata MR: zie jaarkalender

Terug