Medezeggenschap Basisschool

In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs te maken hebben.

Directie en het bovenschools management moeten naar uw argumenten luisteren en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Hebt u interesse om mee te praten en mee te denken, sluit dan een keer aan bij een vergadering.

U kunt contact met ons opnemen via mr@blijvliet.nl

Terug

Hillevliet 96

3074 KD Rotterdam

010-2908060

info@nullblijvliet.nl